Tag ArchivePlans de Igualdade (empresas e Admón. Pública)

PorRecruiters Grupo Arestora

Axudas en materia de igualdade

Axudas en materia de igualdade

Trala publicación no Diario Oficial de Galicia das bases reguladoras das subvencións destinadas ás entidades locais para a promoción da igualdade, (DOG, nº 119, do 23 de xuño de 2017) nas que se contempla o financiamento para o desenvolvemento dos seguintes programas:

  1. Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar– Programa de conciliación (SI435B).
  2. Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero- Pro­grama de prevención da violencia de xénero (SI435A).
  3. Programa de apoio aos centros de información á muller- Programa de apoio aos CIM (SI427B).

¡Para demais datos de interese, consulta o seguinte enlace!

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2017/20170623/Secciones1_es.html

Dende o GRUPO ARESTORA, poñemos a disposición a nosa experiencia e servizos técnicos para a execución das actuacións que puideran ser de interese.

Leer más