Tag ArchiveAxudas en materia de igualdade

PorRecruiters Grupo Arestora

Axudas en materia de igualdade

Axudas en materia de igualdade

Trala publicación no Diario Oficial de Galicia das bases reguladoras das subvencións destinadas ás entidades locais para a promoción da igualdade, (DOG, nº 119, do 23 de xuño de 2017) nas que se contempla o financiamento para o desenvolvemento dos seguintes programas:

  1. Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar– Programa de conciliación (SI435B).
  2. Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero- Pro­grama de prevención da violencia de xénero (SI435A).
  3. Programa de apoio aos centros de información á muller- Programa de apoio aos CIM (SI427B).

¡Para demais datos de interese, consulta o seguinte enlace!

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2017/20170623/Secciones1_es.html

Dende o GRUPO ARESTORA, poñemos a disposición a nosa experiencia e servizos técnicos para a execución das actuacións que puideran ser de interese.

Leer más