Axudas en materia de igualdade

PorRecruiters Grupo Arestora

Axudas en materia de igualdade

Axudas en materia de igualdade

Trala publicación no Diario Oficial de Galicia das bases reguladoras das subvencións destinadas ás entidades locais para a promoción da igualdade, (DOG, nº 119, do 23 de xuño de 2017) nas que se contempla o financiamento para o desenvolvemento dos seguintes programas:

  1. Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar– Programa de conciliación (SI435B).
  2. Programa de prevención e tratamento integral da violencia de xénero- Pro­grama de prevención da violencia de xénero (SI435A).
  3. Programa de apoio aos centros de información á muller- Programa de apoio aos CIM (SI427B).

¡Para demais datos de interese, consulta o seguinte enlace!

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2017/20170623/Secciones1_es.html

Dende o GRUPO ARESTORA, poñemos a disposición a nosa experiencia e servizos técnicos para a execución das actuacións que puideran ser de interese.

Axudas en materia de igualdade

Servizos Asociados en Materia de Igualdade que presta Grupo Arestora:

  1. Elaboración e implantación de Plans de Igualdade (empresas e Admón. Pública).
  2. Asistencia técnica para a negociación e desenvolvemento das medidas a implantar.
  3. Elaboración e impartición de formacións e campañas de sensibilización.
  4. Programas de sensibilización e prevención de violencia de xénero.
  5. Elaboración de protocolos de acoso e programas de conciliación.
  6. Desenvolvemento de programas de autoempleo e fomento do emprego.
  7. Tramitación de axudas públicas.
Si prefíre, tamén pode contactar connosco no 881 98 78 13 ou en informacion@grupoarestora.com

Sobre el autor

Recruiters Grupo Arestora administrator

Deja un comentario